Σύνοψη πρακτικών την 09/06/2014

Σύνοψη πρακτικών την 09/06/2014.

-Ο Ταμίας  του συλλόγου κός Τσίγκας  ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με το ποσό που ζητά η Τροχαία Κερατέας για την διεξαγωγή του Αττικά 3Races . Το ποσό ανέρχεται στα 1700 Ευρώ. Τέθηκε επίσης θέμα και ότι η Τροχαία Ελληνικού ενδέχεται να αξιώσει μικρότερο ποσό για την απασχόληση του δυναμικού του τμήματος την ημέρα του αγώνα.

- Ο Αντιπρόεδρος Κος Καραμπέρος θα έχει συνάντηση με το Κο Ράπτη από το ποδηλατικό κατάστημα Bike-me  για το οφειλόμενο ποσό χορηγίας  του 2013που υπολείπεται.

-Γύρος Β.Εύβοιας .Ολοκλήρωση τελευταίων θεμάτων για την τέλεση του αγώνα.θέματα αγωνώδικου επιτροπής και έφορου υλικού.