Σύνοψη πρακτικών την 16/06/2014

Σύνοψη πρακτικών την 16/06/2014.

 -ΤΑ μέλη το ΔΣ θα συμμετάσχουν ύστερα από πρόσκληση του ΟΠΑΝΔΑ σε εκδήλωση που διοργανώνει η ασφαλιστική εταιρεία ING στο σύνταγμα διαφυλάσσοντας  την κεφαλή του ποδηλατικού event μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

-Εντυπώσεις και παραλειπόμενα από τον Γύρο της Β.Εύβοιας.

-Γύρος Λ.Πλαστήρας, ανάρτηση προκήρυξης  και συζήτηση σχετικά με την μετάβαση μας προς και από την Λ.Πλαστήρα.

-Πρώτη κουβέντα για τον αγώνα των 24 ωρών. Σημαντικό είναι να γίνει αυτοψία του χώρου του κωπηλατοδρομίου για να διαπιστωθούν τυχόν προβληματα που μπορεί να επηρεάσουν την εκδήλωση και τους συμμετέχοντες.