Σύνοψη πρακτικών την 01/07/2014

Σύνοψη πρακτικών την 01/07/2014.

-Εντυπώσεις από την Λ.Πλαστήρα. Συζήτηση σχετικά με θέματα του αγώνα και τυχόνα αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο μέλλον.

-24Ώρες. Πλησιάζοντας την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα πληθαίνουν  οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να διεξαχθεί με επιτυχία. Ο Κος Γατσούλης προσφέρθηκε να συνδράμει και να υποστηριξει το γεγονός όλο το 24ωρο.

-Απόφαση περί της προβολής όλων των υποστηρικτών μας στις αφίσες των αγώνων και των εκδηλώσεων της ΠΕΠΑ. Αποφασίστηκε να προβάλοντια όλοι οι υποστηρικτές-χορηγοί  σε συγκεκριμένα σημεία στην αφίσα.

-Μεταφορά εντυπώσεων από τα μέλη του ΔΣ που παραβρέθηκαν στο ραντεβού με τον Κο Παπαγεωργίου ,εκδότη του περιοδικού M-Bike.

-Τέθηκε το θέμα περί κατοχύρωσης των λογότυπων της ΠΕΠΑ και των βασικών της εκδηλώσεων και τι ενέργεις θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω από τον νομικό εκπρόσωπο του συλλόγου Κο Κάβουρα.

-Προστέθηκαν στο υλικοτεχνικό εξοπλισμό της ένωσης  διάφορα υλικά που θα βοηθήσουν τόσο στην τέλεση των αγώνων όσο και στην προβολή τους.

Οικονομικός απολογισμός εξαμήνου και προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα.

-Πρόταση από τον αντιπρόεδρο Κο Καραμπέρο σχετικά με τα έξοδα των μελών του ΔΣ και την επιβάρυνση που δέχονται από τις μετακινήσεις για συμβούλια και τέλεση εκδηλώσεων. Προτέινει την κατάργηση της ετήσιας συνδρομής για τα μέλη του ΔΣ και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για τα μέλη του ΔΣ που συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενην συνεδρίαση και θα παρθεί οριστική απόφαση.