Σύνοψη πρακτικών την 14/07/2014

Σύνοψη πρακτικών την 14/07/2014.

-Εντυπώσεις από τον αγώνα των 24ωρών. Σημειώθηκαν όλα τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, αλλαγή  ή και την προσοχή της αγωνώδικου επιτροπής κυρίως για την ασφαλή τέλεση του αγώνα. Δελτίο τύπου που πρέπει να σταλεί στα μέσα σχετικά με το 24ωρο.

-Συζήτηση σχετικά με τον καταμερισμό των εργασιών  των μελών του ΔΣ. Έγιναν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία όλων και κυρίως για την αποφυγή εμπλοκής των μελών σε όμορες εργασίες.(η συζήτηση είναι αποτυπωμένη στα πρακτικά του συλλόγου που λόγω όγκου δεν μπορεί να περιληφθεί εδώ)

-Επανήλθε το θέμα περί εξόδων των μελών του ΔΣ. Προτάσεις , αντιπροτάσεις και δεδομένα γύρω από το θέμα.(η συζήτηση είναι αποτυπωμένη στα πρακτικά του συλλόγου που λόγω του όγκου των δεδομένων είναι αδύνατον να περιληφθεί εδώ).

-Αποφασίστηκε τα μέλη του ΔΣ να μην έχουν υποχρέωση ετήσιας συνδρομής. Να μην έχουν υποχρέωση καταβολής αντίτιμου συμμετοχής αγώνα. Να καταβάλονται  έξοδα επικοινωνίας και μετακίνησης  για την διοργάνωση των αγώνων.