Σύνοψη πρακτικών την 01-09-2014

Πρακτικά την 01/09/2014

Γίνονται οι τελευταίες επισημάνσεις για τον αγώνα του Άστρους Κυνουρίας(διαγραμμίσεις και επικοινωνία με Ευαγγελόπουλο Πολυζώη για την ενοικίαση ασθενοφόρου)

Πρώτη κουβέντα για το μπρεβετ της Αττικής. Συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας νέων διαδρομών για να ενταχθούν στο καλεντάρι του 2015.

Βασικά θέματα για Σπαρτακιαδα. Επικοινωνία με τους άμεσα εμπλεκόμενους, φορείς κα υποστηρικτές για την τέλεση της Σπαρτακιάδας.