Γύρος Β.Εύβοιας αντοχή

στο αρχεί που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον αγώνα αντοχής του Γύρου Β.Εύβοιας στην κατηγορία Θ.