Ποδηλατικός Γύρος Χαλκίδας

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στις κατηγορίες Δ και Θ.