Όροι Συμμετοχής στη Σπαρτακιάδα

 1. Στη Σπαρτακιάδα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη της ΠΕΠΑ και οι αθλητές/αθλήτριες με Δελτίο Master Ε.Ο.Π. θεωρημένο για το τρέχον έτος της εκδήλωσης και οι οποίοι/ες καλύπτουν τους παρακάτω όρους συμμετοχής:

Η κατηγορία ΟΠΕΝ δεν δίνει πρόκριση για την Σπαρτακιάδα. 

Για να συμμετάσχει κάποιος/α στην Σπαρτακιάδα, πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει μέρος και να έχει τερματίσει ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, σε 2 εκδηλώσεις της ΠΕΠΑ με βαθμολογικό ενδιαφέρον.

 


ή  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 

ή  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


 2. Για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών και των παραμεθόριων περιοχών χρειάζεται μόνο ένας αγώνας αντοχής -συμπεριλαμβάνομένου και του αγώνα στο Ξηροκάμπι -ως πρόκριση για την Σπαρτακιάδα.

 3. Οι μόνιμοι κάτοικοι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥοι οποίοι/ες πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη (τριμήνου) ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο.

 4. Με πρόσκληση από Χορηγούς, Υποστηρικτές και Συνεργάτες της ΠΕΠΑ -και ιδιαίτερα της ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ-, που γίνεται  σε ενεργούς και πρώην αθλητές της ποδηλασίας για τη συμμετοχή τους, (είτε αυτή είναι δωρεάν είτε εμπίπτει στους οικονομικούς όρους της εκδήλωσης)  βάσει της προσφοράς τους στο άθλημα της ποδηλασίας, την προηγούμενη συνεργασία και προσφορά των ιδίων ή της ομάδας που ανήκουν στην Ένωση.