Τα brevets της Π.Ε.Π.Α.

Η Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών (Π.Ε.Π.Α.) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση για μια ακόμη χρονιά να συμβάλει στη μεγάλη οικογένεια των brevets στην Ελλάδα, με τη διοργάνωση εννέα (09) ποδηλατικών brevet 200, 300, 400, και 600 χιλιομέτρων για το ημερολογιακό έτος 2018.