BREVETS ΑΠΟ 200km ΕΩΣ 1000km

Κανόνες για διοργανώσεις από 200 έως 1000 χιλιόμετρα

 

Άρθρο 1: Μόνο η λέσχη Audax Parisien μπορεί να εγκρίνει επίσημα παγκοσμίως  αυτά τα γεγονότα. Η ACP καταγράφει όλα τα brevets. Κάθε brevet λαμβάνει έναν αριθμό πιστοποίησης. Αυτά έχουν εκχωρηθεί χρονολογικά με βάση το χρόνο της παραλαβής. Η ACP έχει πιστοποιήσει όλα τα brevets από την έναρξή τους, το 1921.

 

Άρθρο 2: Τα brevets είναι ανοικτά σε κάθε ερασιτέχνη ποδηλάτη, ανεξάρτητα της σχέσης του με την ποδηλασία, που καλύπτεται από ασφάλιση. Κάθε ποδηλάτης κάτω από την ηλικία των 18 ετών πρέπει να έχει τη συγκατάθεσή του κηδεμόνα ή του νομικού προστάτη του.

  Οποιασδήποτε μορφής όχημα που η κινητήρια δύναμή του είναι ο άνθρωπος, είναι αποδεκτή. Ο μόνος όρος είναι ότι το όχημα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά από τον αναβάτη.

 

Άρθρο 3: Για να συμμετάσχει κάποιος ποδηλάτης σε ένα brevet πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα εγγραφής και να καταβληθεί ένα τέλος εγγραφής, το οποίο καθορίζεται από τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Σε ορισμένες χώρες, πρέπει να υπογράφεται αποποίηση ευθυνών.

 

Άρθρο 4: Κάθε ποδηλάτης θα πρέπει να καλύπτεται από ασφάλιση αστικής ευθύνης, είτε από ομαδικό συμβόλαιο, είτε από προσωπικό συμβόλαιο. Ένας ποδηλάτης πρέπει να αποδεικνύει την ασφάλισή του μέσω μιας κάρτας μέλους ή ενός αυθεντικού πιστοποιητικού. Αν ο διοργανωτής δεν προτείνει κάποια επί τόπου ασφάλιση αστικής ευθύνης, τότε οι μη ασφαλισμένοι ποδηλάτες δεν θα ξεκινούν.

 

Άρθρο 5: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κάθε ποδηλάτης θεωρείται ότι είναι σε προσωπική διαδρομή. Ο ποδηλάτης πρέπει να οδηγεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα κυκλοφορίας και να τηρεί όλα τα σήματα κυκλοφορίας.
Η  ACP, οι άλλοι διοργανωτές, οι εκπρόσωποι ACP και οι σύλλογοι τους, δεν μπορούν και δεν αποδέχονται ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ενός brevet.

 

Άρθρο 6: Για νυχτερινή οδήγηση, τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα εμπρός και πίσω με φώτα που να συνδέονται σταθερά με το όχημα. Τα φώτα πρέπει να είναι σε πλήρη ικανότητα λειτουργίας σε όλες τις περιπτώσεις (έντονα συνίστανται τα εφεδρικά φώτα, και οι εφεδρικοί γλόμποι είναι υποχρεωτικοί). Τουλάχιστον ένα από τα πίσω φώτα πρέπει να είναι σε σταθερή (αντί να αναβοσβήνει) λειτουργία. Οι ποδηλάτες που δεν συμμορφώνονται με όλες αυτές  τις απαιτήσεις, δεν θα επιτρέπεται να ξεκινήσουν.
  Τα φώτα πρέπει να είναι σε λειτουργία από το σούρουπο έως την αυγή και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή που υπάρχουν συνθήκες χαμηλής ορατότητας (βροχή, ομίχλη, κλπ...). Κάθε ποδηλάτης, είτε συμμετέχει ως μέλος μιας ομάδας είτε μόνος του, πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν την απαίτηση. Όλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τα φώτα τους!  Όλοι οι ποδηλάτες πρέπει να φορούν ένα αντανακλαστικό γιλέκο, ζώνη, τιράντες, ή κάποια άλλη συσκευή που να τοποθετεί ευκρινώς ανακλαστικό υλικό στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αναβάτη. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των κανόνων νυχτερινής ποδηλασίας θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του αναβάτη.

 

Άρθρο 7: Κάθε αναβάτης πρέπει να είναι αυτάρκης. Δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα που να ακολουθούν ή οποιουδήποτε είδους υποστήριξη στη διαδρομή. Προσωπική υποστήριξη επιτρέπεται μόνο στα σημεία ελέγχου. Τυχόν παραβίαση αυτής της απαίτησης θα οδηγεί σε άμεσο αποκλεισμό.
  Στην εκκίνηση, εάν ο διοργανωτής δημιουργεί ομάδες, καθώς ο καθένας έχει τον δικό του ρυθμό, ο αναβάτης μπορεί να φύγει εκτός ομάδας ανά πάσα στιγμή. Κανένας ποδηλάτης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της ομάδας. Όλα τα διακριτικά σήματα (φανέλα, περιβραχιόνιο, κτλ...) ή ο τίτλος (αρχηγός) δεν επιτρέπονται. Όλοι οι ποδηλάτες πρέπει να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο και να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους κώδικες του οχήματος, τους νόμους και τους κανονισμούς. Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να σεβαστούν τα τοπικά ήθη και έθιμα σε ότι αφορά την ευπρέπεια.

 

Άρθρο 8: Κατά την έναρξη, κάθε αναβάτης θα λαμβάνει μια κάρτα brevet και ένα φύλλο διαδρομής , το οποίο θα δείχνει τη διαδρομή και την θέση των σημείων ελέγχου. Οι αναβάτες πρέπει να παραμένουν στη διαδρομή. Εάν ένας αναβάτης αφήσει τη διαδρομή, θα πρέπει να επιστρέψει στο ίδιο σημείο της διαδρομής που την άφησε, για να συνεχίσει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συντομεύσεις ή παρακάμψεις από τη διαδρομή, εκτός αν ορίζεται από τον διοργανωτή. Οι αναβάτες πρέπει να σταματήσουν σε κάθε σημείο ελέγχου για να σφραγίσουν  την κάρτα τους. Οι διοργανωτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κρυφά σημεία ελέγχου κατά μήκος της διαδρομής. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι θα μείνουν στην προκαθορισμένη διαδρομή.

  Ο διοργανωτής πρέπει να χρησιμοποιήσει τις κάρτες της λέσχης Audax Club Parisien ή τις τοπικές κάρτες brevet οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη λέσχη Audax Club Parisien.

 

Άρθρο 9: Οι διοργανωτές μπορούν να έχουν σημεία ελέγχου χωρίς να είναι κάποιο μέλος της διοργάνωσης παρόν. Σε αυτά σημεία ελέγχου οι αναβάτες πρέπει να σφραγίσουν την brevet  κάρτα τους σε μια τοπική επιχείρηση, την οποία ο διοργανωτής έχει καθορίσει ως σημείο ελέγχου, όπως ένα παντοπωλείο ή ένα βενζινάδικο. Οι πληροφορίες που πρέπει να σημειωθούν σε αυτό το σημείο ελέγχου πάνω στην κάρτα brevet, περιλαμβάνουν την ώρα και την ημερομηνία (για brevets που εκτείνονται πέρα των 24 ωρών) διέλευσης.
 Για τα μη επανδρωμένα σημεία ελέγχου, στα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο μέσο για να σφραγιστεί η κάρτα (για παράδειγμα άφιξη τα μεσάνυχτα) , ο ποδηλάτης μπορεί είτε (1) να ταχυδρομήσει μια κάρτα με τις πληροφορίες του σημείου ελέγχου (ώρα, ημερομηνία ,πλήρες όνομα του αναβάτη, υπογραφή και το όνομα του συλλόγου του) προς τον διοργανωτή brevet  ή (2) να αναγράψει στην κάρτα brevet του μια χαρακτηριστική πληροφορία ενός προκαθορισμένου ορόσημου ή σημείου αναγράφοντας επίσης την ώρα και την ημερομηνία επίσκεψης. Όταν ο αναβάτης ταχυδρομεί μια κάρτα θα πρέπει να αναγράψει στην κάρτα brevet στο αντίστοιχο σημείο ελέγχου : «PC», ακολουθούμενο από την ημερομηνία και ώρα που ταχυδρομήθηκε η κάρτα. Ο διοργανωτής έχει την αρμοδιότητα να καθορίσει ποια επιλογή θα επιτραπεί για κάθε ένα συγκεκριμένο σημείο ελέγχου .
  Εάν λείπει σφραγίδα από κάποια σημείο ελέγχου, εάν λείπουν οι χρόνοι από κάποια σημεία ελέγχου , ή συμβεί απώλειας της κάρτας brevet, ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει διανύσει ο ποδηλάτης, θα οδηγείται σε αποκλεισμό. Κάθε ποδηλάτης είναι υπεύθυνος για την επιμελή και σωστή συμπλήρωση της κάρτας brevet του σε κάθε σημείο ελέγχου.

 

Άρθρο 10: Τα χρονικά όρια διαφέρουν για κάθε brevet ανάλογα με την απόσταση . Αυτά είναι: (σε ώρες και λεπτά , ΩΩ:ΛΛ) 13:30 για 200 χλμ, 20:00 για 300 χλμ, 27:00 για 400 χλμ, 40:00 για 600 χλμ, και 75:00 για 1000 χλμ .
  Επιπλέον, οι ποδηλάτες πρέπει να φτάσουν σε κάθε σημείο ελέγχου μεταξύ της ώρας έναρξης και λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται για το εκάστοτε σημείο ελέγχου. Αυτοί οι χρόνοι αναφέρονται στην κάρτα brevet  με τις πληροφορίες του κάθε σημείου ελέγχου. Αν ένας αναβάτης φτάσει σε ένα σημείο ελέγχου αφότου έχει κλείσει και ο διοργανωτής έχει βεβαιωθεί ότι η αργοπορία του ποδηλάτη οφείλεται στην εμφάνιση απρόβλεπτων καταστάσεων και σε κάτι πέρα από τον έλεγχο του ποδηλάτη (όπως η διακοπή για να βοηθήσει σε ένα τροχαίο ατύχημα ή ένα κλείσιμο δρόμου), τότε ο διοργανωτής μπορεί να παρεκκλίνει του γεγονότος ότι ο ποδηλάτης έφτασε στο σημείο έλεγχου αργά και να του επιτρέψει να συνεχίσει. Ανεπαρκές ποδήλατο ή συντήρηση εξοπλισμού, κόπωση, έλλειψη φυσικής κατάστασης, πείνα  κλπ, δεν είναι απρόβλεπτες και πέραν του ελέγχου του αναβάτη συνθήκες και ως εκ τούτου δεν θα χρησιμεύσουν ως δικαιολογία για την καθυστέρησή του. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η αποτυχία να περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου, ακόμη και αν έχει ολοκληρώσει το  brevet  στην προκαθορισμένη προθεσμία, θα οδηγήσει σε αποκλεισμό .

 

Άρθρο 11: Κάθε απάτη, εξαπάτηση, ή σκόπιμη παραβίαση αυτών των κανόνων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του αναβάτη από όλες τις ACP εκδηλώσεις.


Άρθρο 12: Κατά τον τερματισμό, ο αναβάτης πρέπει να υπογράψει την κάρτα brevet του και να την επιστρέψει στον διοργανωτή της εκδήλωσης. Η brevet κάρτα θα επιστραφεί στον αναβάτη αφότου έχει ελεγχθεί και εφόσον έχει εκδοθεί ένας αριθμός πιστοποίησης. Εάν στην εκδήλωση χαθεί κάποια κάρτα brevet, δεν θα γίνει καμία αντικατάσταση της κάρτας στον αναβάτη. Τα brevets δεν είναι ανταγωνιστικές εκδηλώσεις, οπότε δεν πραγματοποιείται κατάταξη αναβατών. Αναμνηστικά μετάλλια για κάθε brevet είναι διαθέσιμα για αγορά. Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν ένα μετάλλιο θα πρέπει να σηματοδοτήσουν την brevet κάρτα τους αναλόγως. Η πληρωμή είναι απαραίτητη στον τερματισμό.

 

Άρθρο 13: Μετάλλια : Τα μετάλλια που συμβολίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση των brevets είναι: χάλκινο μετάλλιο για 200 χλμ, επάργυρο μετάλλιο για 300 χλμ, βερμιγιόν μετάλλιο για 400 χλμ, χρυσό μετάλλιο για 600 χλμ, και ασημένιο μετάλλιο για 1000 χλμ. Ο σχεδιασμός των μεταλλίων αλλάζει μετά από κάθε PBP. Το κόστος για τα μετάλλια καθορίζεται από το διοργανωτή της εκδήλωσης .
Σούπερ Randonneur : Αυτός ο τίτλος κερδίζεται από κάθε ποδηλάτη που συμπληρώνει μια σειρά brevets (200, 300, 400 και 600 χλμ) μέσα στο ίδιο έτος. Ένα μετάλλιο είναι επίσης διαθέσιμο για εκείνους που κατέχουν αυτόν τον τίτλο. Οι αναβάτες θα πρέπει να παρέχουν δικαιολογητικά στον διοργανωτή brevet  καθώς και την αντίστοιχη πληρωμή. Ο διοργανωτής μπορεί να λάβει το μετάλλιο εφόσον επαληθευτούν οι αριθμοί πιστοποίησης brevet του ποδηλάτη .


Άρθρο 14: Ένα brevet  πρέπει να γίνεται μόνο του και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη συμμετοχή του ποδηλάτη σε άλλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με αυτό.


Άρθρο 15: Όλα τα έγγραφα σχετικά με BRM σε μια γεωγραφική περιοχή, όπως κατατάξεις, βραβεία, προκλήσεις κλπ, καθώς και με τους ποδηλάτες όπως και με συλλόγους, είναι αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του εκπροσώπου ACP και του οργανισμού του.

 

Άρθρο 16: Οι διοργανωτές εκδηλώσεων μπορούν να προγραμματίσουν εκδηλώσεις μόνο στην γεωγραφική περιοχή τους στο ACP ημερολόγιο, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται το σημείο εκκίνησης. Οι διοργανωτές πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά την κάρτα brevet της δικής τους γεωγραφικής περιοχής.
  Ένας διοργανωτής (ειδικότερα ένας σύλλογος στα σύνορα) θα είναι σε θέση να εμφανιστεί και δεύτερη φορά στο ACP ημερολόγιο, ως "διοργανωτής συνδεδεμένος" με άλλη γεωγραφική περιοχή/ζώνη, κατόπιν συμφωνίας με τον εκπρόσωπο της ACP για αυτή τη γεωγραφική περιοχή/ζώνη, έχοντας την επίσημη υποχρέωση να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 17: Λαμβάνοντας μέρος σε ένα brevet, οι ποδηλάτες αποδέχονται τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς τους και ότι οι χρόνοι που θα πραγματοποιήσουν θα δημοσιεύονται από τους διοργανωτές στα αποτελέσματα. Η ταυτότητά τους δε θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για εμπορικούς σκοπούς και δε θα διαβιβαστεί σε κάποιον τρίτο για το σκοπό αυτό.

 

Άρθρο 18: Κάθε ποδηλάτης που εγγράφεται για, και ξεκινά, ένα brevet, συμφωνεί με τις ενέργειες με το ακόλουθο: Οποιοδήποτε παράπονο ή ερώτηση σχετικά με το brevet ή την διοργάνωσή του, πρέπει να υποβληθεί στον διοργανωτή εγγράφως, εντός 48 ωρών από το τέλος του brevet. Ο διοργανωτής θα εξετάσει την καταγγελία και θα την προωθήσει , με την πρότασή του, στην “Commission des Randonneurs” της Audax Club Parisien για τη Γαλλία ή στον τοπικό εκπρόσωπο της  ACP, που είναι υπεύθυνος για τις εκτός Γαλλίας, τελικές αποφάσεις.


Άρθρο 19: Κάθε ερώτημα σχετικά με την τελική απόφαση θα αποστέλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της Audax Club Parisien με τις συστάσεις του εκπροσώπου της ACP. Το διοικητικό συμβούλιο της Audax Club Parisien θα είναι ο τελικός κριτής των όποιων παραπόνων ή ερωτήσεων που προκύπτουν, τα οποία δεν μπορούν να καλυφτούν ρητά με αυτούς τους κανόνες.

 

 

Ποινές του Paris - Brest - Paris οι οποίες ισχύουν και στα Ελληνικά Brevets

 

Προσπέρασμα αυτοκινήτων / μοτοσυκλετών της διοργάνωσης στην αρχή του brevet: 1 ώρα

Οδήγηση τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας χωρίς φώτα: 1 ώρα

Παράβαση του ελληνικού Κ.Ο.Κ: 1 ώρα

Οδήγηση πίσω από κάποιον που δεν συμμετέχει στην εκδήλωση ("κολλητήρι"): 1 ώρα

Μόλυνση του περιβάλλοντος: 2 ώρες

Γιλέκο που δεν φοριέται ή δεν φαίνεται τη νύχτα: 2 ώρες

Άρνηση υπακοής στους εθελοντές των σημείων ελέγχου: 2 ώρες

Δηλωμένο όχημα συνοδείας, το οποίο παρόλο που παρακλήθηκε για αυτό, δεν                                ακολουθεί εναλλακτικό δρομολόγιο: 2 ώρες

Υποστήριξη ή βοήθεια δεχόμενη στο δρόμο ή σε πόλεις, από μη εξουσιοδοτημένα                            άτομα: 5 ώρες

Απρεπής συμπεριφορά του ποδηλάτη ή του πληρώματος συνοδείας του στους                                 εθελοντές των σημείων ελέγχου: 5 ώρες

 

 

 

Κανόνες για τους διοργανωτές

Εισαγωγή

  Σύλλογοι / Διοργανωτές ζητούν άδεια για την οργάνωση εκδηλώσεων Brevets de Randonneurs Mondiaux (BRM) και δεσμεύονται, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, να εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, αυστηρά τους κανόνες των  BRM, καθώς και να συμμορφώνονται με τους πρόσθετους κανόνες για τους διοργανωτές όπως αναφέρονται παρακάτω.

   Οι BRM εκδηλώσεις δεν είναι ασήμαντα ζητήματα. Οι BRM διοργανωτές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους σοβαρά.
  Οι διοργανωτές πρέπει να σέβονται τις εκδηλώσεις και αυτούς που συμμετέχουν σε αυτές. Για να εξασφαλιστεί ότι οι BRM εκδηλώσεις θα διατηρήσουν τη φήμη, την οποία προσδοκούν για κάποιον αντάξιο του τίτλου ”Randonneur” δεν θα διστάσουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε όποιον συμμετέχοντα παραβιάσει  οποιονδήποτε κανόνα των BRM εκδηλώσεων.

  Η Λέσχη Audax Club Parisien ευχαριστεί όλους τους εθελοντές που συμβάλλουν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών, και κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη της ποδηλασίας  μεγάλων αποστάσεων, τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.

 

Απαιτήσεις για τη Διοργάνωση Εκδηλώσεων

  Σύλλογοι, άτομα ή οργανώσεις που ζητούν άδεια να διοργανώσουν BRM εκδηλώσεις, πρέπει να υποβάλουν τo ημερολόγιο του/των brevet(s) τους για το επόμενο έτος στον τοπικό εκπρόσωπο της ACP, πριν από την 1η Οκτωβρίου. Αυτός με τη σειρά του θα το μεταφέρει στον