Βαθμολογία 2020 Κυπέλλου B1

Updated cat b1 (20201019)