5ος ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π.Ε.Π.Α.

 

Χρονομέτρηση και αποτελέσματα Ι.ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ

Update: Χρ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ -> DNF

 

Όριο πρόκρισης για ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ: 03:43:45 ώρες από την Κατ. Θ 02:45:45.35