5ος ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Ο.Π.

Χρονομέτρηση και αποτελέσματα Ι.ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ

Update: Χρ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ -> DNF

 

Όριο πρόκρισης για ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ: 03:43:45