6ος ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

Ανανεωμένη λίστα 7/10/2021

Όριο χρόνου για πρόκριση στην 32η ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ 2021

4 ώρες 15 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα από την Κατ. Π.Ε.Π.Α. "Θ" με χρόνο 03:09:36