ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Κάθε χρόνο υπογράφουμε μιά ετήσια Υπεύθυνη Δήλωση, και μια βεβαίωση από Ιατρό για το καλό της υγείας μας,
αυτά τα καταθέτουμε μέχρι την τελευταία Δευτέρα πριν το brevet,
και παίρνουμε την καρτούλα συμμετοχής μας, για το συγκεκριμένο brevet.
όταν θελήσουμε να πάμε σε κάποιο επόμενο, απλά φροντίζουμε να προμηθευτούμε την κάρτα μας,
τα στοιχεία μας θα υπάρχουν στο αρχείο του 2012.
Για όσους έχουν σκοπό να κάνουν αρκετά brevets, πάλι θα υπάρχει ο θεσμός της ετήσιας συνδρομής,
όσοι ενδιαφέρονται γι' αυτό,θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τέλος του 2011.
Η παρέα μας έχει μεγαλώσει πολύ, όσοι έχετε ερωτήσεις, φροντίστε να βρείτε έναν από μας,
και να μάθετε όσα χρειάζεστε για την μεγάλες αποστάσεις με ποδήλατο,
κάνοντας χρήση της γνώσης των παλαιότερων, κάνουμε την ζωή μας πιο εύκολη,
όσο και σίγουροι και γρήγοροι να είμαστε, πάντα έχουμε μαζί μας, Αντιανεμικό και Ανακλαστικό γιλέκο.