ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΑΔΕΣ & ΤΡΙΑΔΕΣ 2011

2011- ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΑΔΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ
 

Κατόπιν αφαίρεσης δύο αγώνων από την αντοχή και ενός από το χρονόμετρο και κατόπιν σύγκρισης συνολικού χρόνου μεταξύ ισοβαθμούντων.