Πρόγραμμα brevets 2012

 Στην αφίσα (αρχείο) βλέπουμε όλα τα προγραμματισμένα brevets του 2012
Αν θέλετε να πάρετε μέρος σε κάποιο brevet,
πρέπει να κατεβάσετε και συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση του 2012,
και αφού την σφραγείστε για το γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ της περιοχής σας.
να την στείλετε αν είστε εκτός Αθηνών στο harryplegas@gmail.com 
ή με fax στο 2103222560,
μέχρι την τελευταία Δευτέρα πριν την εκδήλωση,
στην εκκίνηση θα πάρετε την κάρτα σας αφού παραδώσετε τημ πρωτότυπη δήλωση,
αν ζείτε Αθήνα έρχεστε στα γραφεία της ΠΕΠΑ τις τελεταίες δύο Δευτέρες 
πριν την εκδήλωση και παίρνετε την κάρτα σας, παραδίδοντας την υπεύθυνη δήλωση.
Για τα επόμενα brevets, αφού έχετε παραδώσει την δήλωση του 2012,
οι της Αθήνας έρχεστε να πάρετε κάρτα,
και οι εκτός ειδοποιείτε στο 210 3222560, για να μπει το όνομα σας
στις λίστες, και στην εκκίνηση θα πάρετε κάρτα.