2012 ΒΑΘΡΑ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΤΤ

Οι τελικές εξάδες της αντοχήα και οι τριάδες του χρονομέτρου κατόπιν αφαίρεσης δύο αγώνων από την αντοχή και ενός από το χρονόμετρο και κατόπιν σύγκρισης συνολικού χρόνου μεταξύ των ισοβαθμούντων.