Βrevet Χαλκίδας

Τερματίσαντες στο δύσκολο Brevet της Χαλκίδας.

Αμέτρητες  ευχαριστίες  στους εθελοντές που βοήθησαν για να γίνει και φέτος το πανέμορφο brevet της Χαλκίδας!