Βαθμολογία 2014 κυπέλου αντοχής κατηγορία Δ

Να επισημάνουμε ότι στην αφαίρεση των δύο αγώνων αντοχής στην τελική κατάταξη δεν συμπεριλαμβάνεται η Σπαρτακιάδα.