Βαθμολογία 2014 κυπέλου αντοχής κατηγορία Γ

Στο αρχείο που ακολουθεί δείτε την βαθμολογία της κατηγορίας Γ.

Να επισημάνουμε ότι στην αφαίρεση των δύο αγώνων αντοχής στην τελική κατάταξη δεν συμπεριλαμβάνεται η Σπαρτακιάδα.