Βαθμολογία 2014 κυπέλου αντοχής κατηγορία Β

Στο αρχείο που ακολουθεί κατεβάστε την βαθμολογία της κατηγορίας Β.

Να επισημάνουμε ότι στην αφαίρεση των δύο αγώνων στην τελική κατάταξη δεν συμπεριλαμβάνεται η Σπαρτακιάδα.