Γύρος Θυσίας 2014

Στο αρχείο που ακολουθεί δείτε τα αποτελέσματα του Γύρου Θυσίας.

Με κόκκινο σημειώνονται οι αθλητές που δεν είναι μέλη της ΠΕΠΑ. 

*όριο χρόνου 3:50:00, (35% βλ κανονισμούς)