Γύρος Θυσίας 2014

Στο αρχείο που ακολουθεί δείτε τα αποτελέσματα του Γύρου θυσίας.

Με κόκκινο σημειώνονται οι αθλητές που δεν είναι μέλη της ΠΕΠΑ.

*όριο χρόνου 3:50:00, (35% βλ κανονισμούς)