Ατομική Χρονομέτρηση Λ.Πλαστήρας

Στο αρχέιο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της ατομικής χρονομέτρησης της Λ.Πλαστήρας στiw  κατηγορίες Γ, Δ, και Open